Điều khoản

Sử dụng hợp pháp
Khách hàng được phép sử dụng Liz Taylor Handmade cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Liz Taylor Handmade. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống Liz Taylor Handmade của Liz Taylor Handmade. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Liz Taylor Handmade sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu tuân thủ
Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Liz Taylor Handmade có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

sử dụng dịch vụ của Khách hàng;
tài khoản sử dụng;
truy cập trang này.
Liz Taylor Handmade có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Liz Taylor Handmade cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ qua địa chỉ hotro@liztaylorhandmade.com

Tuyên bố từ chối đảm bảo Dịch vụ:
Liz Taylor Handmade do Liz Taylor Handmade cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống Liz Taylor Handmade và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Liz Taylor Handmade sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống Liz Taylor Handmade chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Liz Taylor Handmade không bảo đảm rằng hệ thống Liz Taylor Handmade hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống Liz Taylor Handmade, Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Liz Taylor Handmade sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.